Myo-Inositol là gì?

  • Inositol là một nhóm các yếu tố của vita-min nhóm B.
  • Trong nhóm Inositol: Có Myo-inositol có hoạt tính sinh học cao nhất và thường được sử dụng trong các sản phẩm hỗ trợ sinh sản cho nam và nữ.
  • Là chất truyền tín hiệu liên quan đến các con đường quan trọng (FSH, Insulin, TSH,…)

MYO-INOSITOL VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TINH TRÙNG

Myo-inositol rất quan trọng cho tất cả các giai đoạn
phát triển của tinh trùng

HOẠT CHẤT VÀNG CHO THỤ THAI

Inositol là một nhóm các yếu tố của vitamin nhóm B, trong đó Myo-Inositol có hoạt tính sinh học cao nhất, rất quan trọng cho tất cả các giai đoạn phát triển của tinh trùng

MYO-INOSITOL VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TINH TRÙNG

ẢNH HƯỞNG CỦA MYO-INOSITOL LÊN KHẢ NĂNG DI ĐỘNG CỦA TINH TRÙNG

Nghiên cứu về tác dụng của Xyminal trên 50 cặp vợ
chồng không có con sau ít nhất 1 năm kết hôn &
không sử dụng biện pháp an toàn, cho thấy