Tag Archives: hồ sơ công bố tpcn

Hồ sơ công bố TPCN nhập khẩu

Hoạt động công bố TPCN là bước đầu tiên rất quan trọng trước khi các đơn vị có thể tiến hành nhập khẩu các sản phẩm TPCN từ nước ngoài về Việt Nam. Bài viết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị những giấy tờ cần thiết để hoàn thiện […]