Thành phần

Trong 1 viên đạn chứa:
Myo-Inositol…………………………2,00mg
Tá dược vừa đủ 1gram

Thành phần

Trong 1 viên đạn chứa:
Myo-Inositol…………………………2,00mg
Tá dược vừa đủ 1gram
Cách sử dụng